”Kvalitet Rygginstitutet har alltid strävat efter att kunna erbjuda sina kunder en bra kvalitet på den rehabilitering och deutredningar som genomförs. Hösten 1999 valde vi att certifiera vårt kvalitetssystem och vi uppfyller nu kraven i ISO 9001:2008. Att kvalitetssäkra verksamheten innebär att man systematiskt planerar och genomför åtgärder för att uppfylla kundbehoven som kan vara både uttalade och underförstådda. Grundtanken i hela kvalitetssäkringen är ständiga förbättringar genom ständig utvärdering vilket byggs in i systemet. Initialt hade Rygginstitutet riksavtal och utförde samma tjänster på alla institut i Sverige. Idag när landstingen blivit vår största beställare har vi fått övergå till en projektorganisation där varje avtal styrs av sin egen process baserade på kraven i det unika avtalet. I den omställning som varit har Rygginstitutet bibehållit den röda tråden och erfarenheten från de drygt 50 år som verksamheten bedrivits. Detta garanterar att våra kunder får en god kvalitet på de tjänster som vi levererar. Som en del i vårt ständiga förbättringsarbete är vi idag med i nationella smärtregistret (NRS) där våra resultat jämförs med andra verksamheter i hela Sverige som arbetar med smärtpatienter. Vi är stolta över att vi på merparten av de resultatvariabler som följs upp ligger i toppen och över riksgenomsnittet. Vi finner en stolthet i att för våra kunder redovisa resultatet av våra insatser och välkomnar frågor om våra resultat

Opening Hours

Måndag

8:00-18:30

Tisdag

8:00-18:30

Onsdag

8:00-18:30

Torsdag

8:00-18:30

Fredag

8:00 14:3

Lördag

closed

Söndag

closed

Address

Our Address:

Institutsvägen 8 856 43 SUNDSVALL

Telephone: